plaveckaskolaletnanylagoon.cz

Děti bez rodičů

Od 4 let do 15-ti let

O kurzu

PLAVÁNÍ DĚTÍ BEZ RODIČŮ OD 4 DO 15 LET: 

ZÁŘÍ 2024 – LEDEN 2025

  • Úterý 18 lekcí        5760,- Kč
  • Čtvrtek 19 lekcí     6080,- Kč

ÚNOR – ČERVEN 2025

  • Úterý 19 lekcí         6080,- Kč
  • Čtvrtek 16 lekcí      5120,- Kč

Sleva pro prvního sourozence =     500 z ceny kurzu

Sleva pro druhého sourozence =  1000 z ceny kurzu

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději do termínu určeným provozovatelem PŠ.

Druhy, organizace a termíny kurzů:

  • Kurzy pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 4 let: ÚT a ČT od 9.00 do 17.00. 
  • Zdokonalovací kurzy a kurzy pro děti bez rodičů:  ÚT a ČT od 13.00-17.00.
  • Všechny kurzy plavání, které nabízíme, jsou vedeny speciálně proškolenými instruktory. Děti jsou zařazovány do jednotlivých skupin podle věku, pokročilosti a s přihlédnutím k jejich psychomotorické vyspělosti.
  • Děti od 4 měsíců do 1 roku se učí pobytu ve vodě společně s rodiči v menších bazéncích po dobu 30 minut. Během kurzu se postupně otužují a připravují na vstup do velkého bazénu.
  • Děti od 1 roku do 4 let absolvují výuku společně s rodiči 30 minut, ale již ve velkém bazénu, kde získávají nové návyky i dovednosti dle doporučených metodických postupů.
  • Děti starší 4 let (záleží na jejich schopnostech) už plavou bez rodičů a lekce se postupně prodlužují dle schopnosti dětí na 45 min.