plaveckaskolaletnanylagoon.cz

Volné plavání pro dospělé

v době výuky Vašich dětí

O kurzu

VOLNÉ PLAVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ V DOBĚ VÝUKY VAŠICH DĚTÍ (Cena 2.000,-Kč)

 • Celkem 10 lekcí ( 1x týdně )
 • Doba lekce 45 minut
 • Cena za jednu lekci 200,-Kč
 • Tato nabídka je určena rodičům, kteří mohou využívat volnou část bazénu v době výuky jejich dětí v rámci kurzu – ,,Plavání dětí bez rodičů“ 
 • V případě zaplacení zálohy 500,-Kč při zápisu do kurzu je nutné doplatek kurzovného uhradit nejpozději při zahájení první hodiny dítěte zvoleného kurzu.
 • Objednávání kurzů je možné rovněž prostřednictvím rezervačního systému 

Druhy, organizace a termíny kurzů:

 • Kurzy pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 4 let: ÚT a ČT od 9.00 do 17.00. 
 • Zdokonalovací kurzy a kurzy pro děti bez rodičů:  ÚT a ČT od 13.00-17.00.
 • Všechny kurzy plavání, které nabízíme, jsou vedeny speciálně proškolenými instruktory. Děti jsou zařazovány do jednotlivých skupin podle věku, pokročilosti a s přihlédnutím k jejich psychomotorické vyspělosti.
 • Děti od 4 měsíců do 1 roku se učí pobytu ve vodě společně s rodiči v menších bazéncích po dobu 30 minut. Během kurzu se postupně otužují a připravují na vstup do velkého bazénu.
 • Děti od 1 roku do 4 let absolvují výuku společně s rodiči 30 minut, ale již ve velkém bazénu, kde získávají nové návyky i dovednosti dle doporučených metodických postupů.
 • Děti starší 4 let (záleží na jejich schopnostech) už plavou bez rodičů a lekce se postupně prodlužují dle schopnosti dětí na 45 min.